POLAKÓW DROGI DO WOLNOŚCI

Należy o tym pamiętać, wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Wielki Polak - Papież Jan Paweł II mówił: Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć.

Często zapominamy, że nie zawsze byliśmy wolni. Wolność była nam zabierana, ograniczana. Walka wielu pokoleń Polaków, przelana krew naszych przodków sprawiły, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju. „Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” - mówił Józef Piłsudski. Bądźmy Europejczykami, ale nie wstydźmy się naszej tradycji i ideałów, by znów zakusy nieprzyjaciół nie pozbawiły nas wolności osiągniętej wspólnym wysiłkiem wielu pokoleń Polaków. W projekcie wykorzystałem teksty i fotografie z wikipedii.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Informacje kontaktowe

<< Home