Powrót do strony głównej.
   

 

Małgorzata Zborowska
zboriana@wp.pl
Stypendystka Ministra Kultury na rok akademicki 2005/2006. Studentka IV roku na wydziale rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ukończyła: Policealne Studium Reklamy "Creo" we Wrocławiu oraz Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży.
ZAINTERESOWANIA: fotografia, rzeźba, malarstwo, grafika, film.

W swoich pracach podejmuję różne tematy począwszy od studium postaci poprzez kompozycje abstrakcyjne instalacje , rysunek połączony z malarstwem i grafiką. Ciągle poszukuje własnego środka wyrazu i kierunku w którym mogła bym iść dlatego moje prace są bardzo różnorodne i nie zawsze jasno sprecyzowane. Interesują mnie też różne możliwości wykonania danej pracy dlatego również eksperymentuje z różnymi materiałami takimi jak metal, ceramika, drewno. Próbuję je łączyć w przeróżny sposób zestawiając je ze sobą, tworząc pojedyncze kompozycje z jednego materiału bądź wszystkie razem.

In my works I take different subjects as early as studing forms through composition of abstract installation , drawing joined with painting and graphic arts. I constantly look for my own means of expression and trend that I could follow in , that is why my works are varied and not always brightly specified. I am interested in different possibilities of execution of a giren work , that is why I also experiment on different materials such as metal, clay, wood. I try to join them in different ways . Putting them together they create a single composition either from one material or all together.

Mikheil Mantidze
IV rok studiów w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (zaoczne). Ukończył: Wielkopolską Szkołę Architektury i Sztuki w Poznaniu oraz LO nr 31 w Tbilisi.

ZAINTERESOWANIA: fotografia, rzeźba, malarstwo, grafika, film, modelarstwo. 

DEBIUT
Małgorzaty Zborowskiej i Mikheila Mantidze
w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.
Inauguracja wystawy miała miejsce 19 maja 2006 r.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
 
| HomeWielcy malarze | Linki | Książka gości |
Copyright © 2006, Kazimierz M. Janeczko