Powrót do strony głównej.


Mistrz i uczniowie.05 MAJ -  Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.
Prezentuję Państwu twórczość dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną. Wykonując ten projekt zadawałem sobie pytanie - jak zostaną przyjęte ich prace? Twórczość osób z niepełnosprawnością intelektualną jest prosta i naiwna. Cechuje się szczerością, dziecinną radością i nieskomplikowanym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. Odzwierciedlają ich dusze i postrzeganie najbliższego otoczenia oraz środowiska w jakim żyją. Duże znaczenia na młodych twórców ma wpływ rodziców i nauczycieli. To ich miłość oraz ciężka, cierpliwa i wytrwała praca przynosi owoce w postaci wzruszających rysunków, akwarel, haftów i innych wytworów rękodzieła artystycznego. 
III obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizował Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dzierżoniowie. Wyjątkowo, ze względu na godny cel, podaje adres PSOUU: 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 26 oraz konto na które można wpłacać Dar Serca na rzecz dzieci niepełnosprawnych: PKO BP Dzierżoniów 10205109-1892-270-1.


| Home | Wielcy malarze | Książka gości |
Copyright © 2001, KMJ-net, Kazimierz M. Janeczko