Artyści.

Robert Trawniczek.


Robert Trawniczek.Robert Trawniczek
kolekcjoner.
Interesuje się etyką,  makroekonomią, filozofią,  psychologią, historią, historią kole, komputerami, turystyką, turystyką górską, geologią, ochroną środowiska, mineralogią, narciarstwem, problemami techniki, elektrotechniką i elektroniką.
Pracę magisterską realizował w Zakładzie Mineralogii i Petrografii UAM pod kierownictwem prof. A. Muszyńskiego i zakładzie PAN oddział Wrocław u dr B. Wajsprycha. Temat pracy: Sedymentacja i Petrografia Kulmu Kamionek (Góry Sowie). Badanie skał osadowych dolnego wizenu.
W czerwcu 2000 roku ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Geograficzno-Geologicznym uzyskując stopień magistra nauk geologicznych o kierunku geologicznym i specjalności geologia stratygraficzno-poszukiwawcza. Zainteresowany jest problematyką z zakresu ochrony środowiska naturalnego i całej geologii oraz mineralogii. Problematyka  dotyczy skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, utylizacji odpadów, rekultywacji hałd pochodzenia przemysłowego i górniczego, dobór roślinności w obszarach leśnych na podstawie badań mineralogicznych gleb i podłoża skalnego, skażenia wód uranem pochodzącym z starych kopalń uranu oraz skażeń pochodzących z hałd kopalń rud srebra eksploatowanych przed pierwszą wojną światową. Wiele wolnego czasu poświęca na zbieranie minerałów dolnośląskich i poznanie budowy geologicznej. Prezentuje Państwu kolekcję minerałów.
Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!.
         
Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!.
         
Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!.
       
Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!. Co to jest? Kliknij!.
       
       
Góry Sowie - informacje geologiczne.

| HomeWielcy malarze | Galerie | Zabytki | Linki | Książka gości |
Copyright © 2002, KMJ-net, Kazimierz M. Janeczko