Kilka wierszy o uczuciach?
Kilka wierszy bez znaczenia?

ja czy ktoś inny?
radość spełnienia
twój niepokój
nocny spacer
odwagi
celem drogi nie jest cel, lecz droga celu.
Ci, którzy się wyrwali
Dla ludzi, o których pamiętam
Kłamstwa
Władca kwiatów

Piosenki:
Władca kwiatów.

to co ważne

Zapytano Boga, dlaczego jego dzieci są tak do siebie podobne?
By nauczyły się odróżniać odgłosy swych dusz, odrzekł

Dziecko zapytało swojej matki, dlaczego wszyscy są wyżsi niż ono.
Byś mógł stać się wyższym od nich, odpowiedziała matka.

Dlaczego umiera tak wiele ludzi? - zapytała ziemia.
By inni docenili życie, zaszeptał wiatr.

Krzyknąłem pośród ciszy nocy, by jeszcze bardziej poczuć że jestem.
Wiara w wartość mojego ducha jest moim pragnieniem!


| Home | Wielcy malarze | Zabytki | Linki | Książka gości |
Copyright © 2007, Kazimierz M. Janeczko