LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza
"MOJE MALARSTWO WYNIKA Z POTRZEBY WYŁADOWAŃ WEWNĘTRZNYCH" - M.W.
"Ludzie z pasją żyją dłużej" to motto serwisu.
LUDZIE Z PASJĄ - malarstwo, rysunek, grafika 2021.Twórca mocno wyróżniający się w środowisku artystycznym powiatu dzierżoniowskiego. Urodzony w miejscowości Glinno (Gmina Walim), po przeprowadzce do Pieszyc, następnie Dzierżoniowa, wiąże swoje losy z Dolnym Śląskiem i powiatem dzierżoniowskim. W młodości jako muzyk gitarzysta grał w różnych formacjach muzycznych: Free, Jazz, Bigbeat, Que Vadis. Ostatecznie swoje talenty artystyczne skierował w stronę malarstwa.
Od roku 1963 rozpoczyna swoją przygodę z malarstwem, która trwa po dzień dzisiejszy. Jego anioly, madonny znają niemalże wszyscy mieszkańcy ziemi dzierżoniowskiej. Marian Wockiewicz pierwsze prace tworzył pod kierunkiem Jerzego Rosołowicza jednego z najważniejszych autorytetów w środowisku artystycznym powojennego Wrocławia, który rownolegle podjął w r. 1962 pracę instruktora malarstwa w Domu Kultury w Dzierżoniowie.
Marian Weckiewicz maluje portrety, pejzaże, martwe natury obrazy o tematyce sakralnej. Jego prace cechuje realizm, dbałość o precyzyjne określanie kształtu i wszystkich szczegółów przedmiotu czy osoby. Elementy zaczerpnięte z natury łączy z tworami wyobraźni. Ma swój niepowtarzalny styl m.in. wydłużone twarze, wyraziste oczy, barwna kolorystyka. Mimo pozornej prostoty jego malarstwa całość kompozycji robi wrażenie i budzi zamierzony nastrój. Z obrazów przebija ludowość, kształty kubizmu podobne do obrazów Amadeo Modiglianiego czy żywa kolorystyka barw jak u słynnego fowisty Henriego Matissea.
Jego obrazy znajdują się m.in. w Muzeum Sztuki we Wrocławiu, w Łodzi, w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu oraz w prywatnych zbiorach w Polsce, Francji, Belgii, Holandii i USA. Marian Wódkiewicz jest także znanym animatorem życia kulturalnego powiatu dzierżoniowskiego. Już w roku 1967 współtworzył Koło Plastyków Amatorów w Dzierżoniowie. Jest członkiem Związku Artystów Polskich.
W 2008 r. został uhonorowany przez Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" - za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury. W 2018 został uhonorowany "Odznaką Honorową Złotą - Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego" przez Przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego. W 2019 r. z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa otrzymał "Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa".
W swoim rodzinnym mieście Dzierżoniowie prowadzi Autorską Galerię Obrazów.
Źródło Folder DOK
Opracowanie i fotografie Kazimierz M. Janeczko ORP

LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza.
               
LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza.
               
LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza.
               
LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza. LUDZIE Z PASJĄ - Kolorowy świat Mariana Wódkiewicza.