8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ
(...) Talent, pasja, intuicja. Sztuka poza kanonem.
Walor 2019.O sztuce współczesnej i spotkaniu
Fenomen zainteresowania sztuką, tworzoną przez amatorów, jest zjawiskiem nowoczesnym, związanym z poszukiwaniem nowych form wyrazu artystycznego również przez profesjonalistów. To często zwrot do ludowości, tradycji. To szukanie inspiracji, kierowanie się intuicją. To szukanie artysty, samotnego geniusza, niepoddającego się cudzym wpływom, tworzącego dzieła oryginalne i ważne.
8. Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor 2019" stwarza artystom-amatorom dobre warunki do zaprezentowania własnych dokonań. Pozwala porównać się z innymi. Staje się wyjątkową platformą artystycznej wymiany myśli. I okazuje się, że sztuka, jako działanie, do którego można dołączyć, sztuka uwolniona od ciężaru krytycznego dyskursu, sztuka jako ciągle ponawiane, uporczywe pytanie, jest najpiękniejszą przygodą.
Zapraszam do wspólnych refleksji nad niezwykłością i różnorodnością sztuki, do szukania własnych odpowiedzi i takich kontekstów, które pozwolą na indywidualne oglądanie i rozumienie prac, zaprezentowanych w niniejszym katalogu i na wystawie pokonkursowej, bo przecież, jak mówił Umberto Eco, współczesna sztuka jest „otwarta" na interpretacje.
Krzysztof Tokarski Dyrektor Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.
Talent, pasja, intuicja. Sztuka poza kanonem.
VIII Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej Walor 2019 potwierdza niezbicie niezwykłe zróżnicowanie środowiska artystów nieprofesjonalnych na Dolnym Śląsku. Wiadomym jest, że od lat 60 XX wieku nastąpiło w Polsce zainteresowanie twórczością innych niż akademiccy artystów. Trudno jest dziś określić jedną nazwą kierunki tych artystycznych wypowiedzi, trudno jest też usystematyzować jednoznacznie te działania jako sztukę ludową, niedzielną, prymitywistyczną, plemienną, czy też naiwną itd., itd. (...) Alicja Młodecka
W środku życia
To już 8. Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor". W tej edycji, tak jak
w dotychczas zrealizowanych, znowu pojawiły się prace nieprzeciętne i warte głębszej analizy. Jest w nich bowiem coś nieprzemijającego, budzącego skojarzenia i mobilizującego do przemyśleń. Prace są różnorodne pod względem formy. Do ostatecznego celu, do końcowego efektu twórcy dochodzili w sposób bardzo indywidualny, stosując różne techniki, co niekiedy zadziwia. Zawsze zastanawia. I zachęca do współodczuwania z dziełem. Bogata symbolika prac pozwala na różne własne dopowiedzenia i uzupełnienia. A to jest przecież cechą sztuki ponadczasowej i niepowtarzalnej. (...) Małgorzata Wiszniowska
Moje pierwsze spotkanie ...
8. Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej „Walor 2019" prezentuje bogatą twórczość amatorskiego środowiska regionu. Wystawa ma charakter konkursowy, jednak nie narzucano twórcom ani tematu, ani techniki wykonania prac, co dało im pełną swobodę realizacji własnych pomysłów i pozwoliło pokazać własną indywidualność i niepowtarzalność.
W tym roku po raz pierwszy organizatora zaprosił mnie do pracy w jury konkursu. Zajęcie, choć niełatwe - trudno bowiem oceniać innych - dało mi wiele satysfakcji. (...) Iwan Maliński
Źródło: Folder "Walor 2019" ISBN 978-83-65266-51-4 DOK, fragment tekstu wykorzystywany wyłącznie jako prawo cytatu w myśl Art. 29. Prawo cytatu Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ
               
8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ 8. DOLNOSLĄSKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ
Foto: Archiwum Edytor.
Kazimierz M. Janeczko STF.