Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
(...) Obraz jest tym fenomenem, który zawiera w sobie potencjał interpretacyjny i nie do końca jest tylko tym, co na nim widać.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
W Dzierżoniowskim O¶rodku Kultury 23 wrze¶nia została otwarta wystawa fotografii Władysława WoĽniaka zatytułowana "Poznawanie Odkrywanie". Zdjęcia wykonane różn± technika powstały podczas turystyczno-kulturalnych wypraw organizowanych przez Towarzystwo O¶wiatowe Ziemi Dzierżoniowskiej. Wernisaż u¶wietnił recital Barbary Pachury. (doba.pl)

O¶wietlenie fotograficzne nigdy nie zast±pi własnego stylu, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane technicznie będ± aparaty i pozostały sprzęt. Nawet maj±c do dyspozycji najnowocze¶niejsze narzędzia, fotografowie wci±ż musz± się dobrze zastanowić nad tym, w jaki sposób o¶wietlić i skomponować temat, by uzyskać poż±dany efekt. Dzięki tej podstawowej umiejętno¶ci można radykalnie i szybko poprawić wygl±d wykonywanych fotografii.
Powiedzenie „Kto nie ma w głowie – ten ma w Photoshopie” trafnie okre¶la dzisiejsze rozumienie fotografii. ¦wiatło w fotografii: kompozycja, magia i nauka przypomina jednak o tym, że to warsztat jest podstaw± każdej profesji. Zdjęcia można robić nawet pudełkiem z dziurk± (camera obscura), niepotrzebne s± miliardy pikseli, skomplikowana elektronika czy układy optyczne. Ale żadna fotografia nie powstanie bez udziału ¶wiatła. Dla Władysława jego spojrzenie na fotografię stało się praktycznym podręcznikiem pomocnym w ¶wiadomej pracy z najważniejszymi narzędziami, jakim jest wła¶nie ¶wiatło i kompozycja.
Jest w tym wszystkim co¶ szczególnego - mówi fotofrafik - lubię my¶leć, że szukam czego¶ głębszego niż tylko szybkie obrazki. To tak, jakbym kreował rzeczywisto¶ć przez wizualizację. Zawsze szukam nietypowej, egzotycznej estetyki. Jednocze¶nie rozgl±dam się za rzeczami, które uważam po prostu za piękne.
Uważam, że niesamowite jest dostrzeganie bajkowo-mistycznych, dramatycznych scen w naturze. Wła¶nie w taki sposób staram się robić zdjęcia. Tworzę kompozycje. Głęboko inspiruje mnie piękno, które mnie otacza. Czuję się wtedy jakbym był w zupełnie innym ¶wiecie. Za każdym razem. Głównymi tematami moich prac s±: realizm, wszech¶wiat, chaos oraz alternatywna rzeczywisto¶ć. Staram się także wprowadzać elementy surrealistyczne, które daj± klimat nierzeczywisto¶ci, zagadki tak, aby ¶wiat rzeczywisty i fantastyczny przenikały się.

Więcej informacji o arty¶cie i wystawie, któr± zatytuował POZNAWAMIE ODKRYWANIE znajduje się w folderze wystawy wydanym przez Dzierżoniowski O¶rodek Kultury.

Kazimierz M. Janeczko


Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
               
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
               
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
               
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
               
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.
Fotografie to zatrzymany w kadrze czas, który
 można wzi±ć do ręki - 23.09.2021.