Powrót do strony głównej.

 

 

Szkło jest jedynym tworzywem, które dzięki swoim wyjątkowym zaletom, jest stawiane na równi z tak szlachetnymi materiałami jak kamień czy drewno. Z tego też względu, było ono zawsze związane z otoczeniem człowieka, nie tylko w sferze utylitarnej, lecz również jako przedmiot działalności twórczej. Wśród wielu kierunków twórczości, szkło artystyczne jest tą dziedziną, która rozwijając się na pograniczu rzemiosła i produkcji przemysłowej, wymaga nie tylko inwencji artystycznej, lecz także dużego zrozumienia i zaangażowania technologicznego, W oparciu o wielowiekowe tradycje hutnictwa szkła w regionie Sudetów, a także wysokie kwalifikacje hutników zatrudnionych w hutach naszego terenu oraz wysokie walory technologiczne szkła, od wielu lat organizuje się jedyne w Polsce warsztaty artystyczne, których domeną jest szkło. Działania twórcze objęte są patronatem Ministra Kultury i Sztuki, Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Głównym organizatorem jest Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ", Artyści realizowali swoje projekty w Hucie Szkła Artystycznego „Barbara" w Polanicy Zdroju i Hucie Szkła Kryształowego „Vioietta" w Stroniu Śląskim. Dzieła sztuki wykonane w trakcie XVIII warsztatów pozwoliły na zgromadzenie przez Wałbrzyską Galerię Sztuki ponad 700 prac i już sama wielkość tego zbioru skłania, aby zaliczyć go do wyjątkowych w skali kraju. Warsztaty szklarskie organizowane były pod artystycznym patronatem prof, Zbigniewa Horbowego, prof. Ludwika Kiczury, a następnie prof. Henryka Wilkowskiego. Wzięli w nich udział artyści o ustalonej renomie artystycznej popartej znaczącymi osiągnięciami, jak i młodzi obiecujący przedstawiciele tej dyscypliny sztuki, W tym kontekście artystyczne efekty plenerów są wypadkową zarówno doświadczenia i dojrzałości twórczej, jak i pasji eksperymentatorskiej połączonej z odwagą, ryzykiem działań nowatorskich, I tak, w warsztatach brali udział wybitni artyści polscy starszego pokolenia, a także aktywizująca się twórczo młoda generacja, prężna i poszukująca nowych rozwiązań technologicznych i formalnych. Należy dodać, że grono znakomitych artystów polskich uzupełniali goście zagraniczni z Węgier, Bułgarii, USA, Niemiec, Holandii, Francji, Grecji, Ukrainy, stwarzając okazję do interesujących konfrontacji i osadzając nasze rodzime dokonania na szerszym tle. Kolekcja uzyskana z efektów warsztatów ilustruje, w sposób właściwie kompletny i reprezentatywny dorobek twórczy w zakresie szkła sodowego i kryształowego, zaś tego typu masa szkiana pozwoliła na zastosowanie szerokiej gamy chromatycznej, co zapewnia ekspozycji tego zbioru walor widowiskowości dużą urodę wizualną. Ma ona charakter poglądowy — traktowana być może jako ujawnienie potencji twórczej polskich projektantów szkła, generalnie — jako wyraz kondycji tej dyscypliny w chwili obecnej. Wielkość i rozmaitość prac składających się na zbiór szkła artystycznego, który konstytuował się na przestrzeni 18 lat, pozwala na obserwację zjawiska w różnorodnych jego przejawach stylistycznych i technologicznych oraz na śledzeniu tendencji i kierunków rozwoju tej dziedziny twórczości. Obok form naczyniowych, tradycyjnych, utrzymanych w duchu tzw, „szkoły wrocławskiej" (harmonijnie zakomponowanych o klasycznej linii, efektownej kolorystyce i powściągliwym zdobnictwie), czasem świadomie deformowanych i zaprzeczających swej funkcji użytkowej, pojawiają się formy o charakterze nieutylitarnym — dekoracyjne, można rzec rzeźbiarskie i one zdają się dominować w kolekcji, co odzwierciedla ogólną tendencję rozwojową w artystycznym szkle współczesnym, Jednakże zarówno naczynia, jak i rzeźby szklane to prace o charakterze unikatowym — ich wyjątkowość i niepowtarzalność będąca wynikiem zastosowania techniki formowania z tzw, „wolnej ręki" stanowi dodatkowy atut kolekcji i podnosi jej atrakcyjność. Poziom estetyczny eksponatów, wartości dokumentacyjne i poglądowe kolekcji, naturalna uroda tworzywa szklanego podana w przemyślanej formie artystycznej są to niezaprzeczalne walory wystawy, ale nie jedyne, Ważnym aspektem jest też pokazanie umiejętności hutników zatrudnionych w naszych hutach, Tutaj należy mocno zaakcentować fakt historycznych przesłanek i tradycji lokalnych hutnictwa szkła na Dolnym Śląsku, Stworzenie artystom możliwości kreacji twórczej w oparciu o sprawność warsztatową hutników — bezpośrednich realizatorów tych prac — to zadanie dla organizatorów Warsztatów Artystycznych w kolejnych — miejmy nadzieję — edycjach tej imprezy. Wystawa prezentuje większość technik zdobniczych używanych w szkle artystycznym, od form dmuchanych z wolnej ręki w szkle, jedno- lub wielowarstwowych do prac wykonanych techniką "pate de verre", Używane jest szkło sodowe, ołowiowe, optyczne, a także szkło w połączeniu z ceramiką, metalem, kamieniem, Prezentujemy prace wielu pokoleń artystów-„szklarzy" — od mistrzów z pokolenia najstarszego, aż do niedawnych absolwentów Wydziału Szklą i Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu Zapraszamy gorąco do zwiedzenia wystawy prezentującej niewielki fragment kolekcji Wałbrzyskiej Galerii Sztuki, mając nadzieję, że zrealizowane w tworzywie szklanym dzieła sztuki pozostaną w Państwa pamięci.

Alicja Młodecka

Wernisaż SZKŁA ARTYSTYCZNEGO 15.10.2004
Galeria "Na Piętrze" w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury.

Powiększ Powiększ Powiększ

Erzsebet Katona - Wazony,
szkło sodowe,
wys. 19, 22, 1979.
 

Wojciech Jodłowski - Kielich,
szkło sodowe,
wys. 33, 1982.
 
Władysław Czyszczoń - Forma dekoracyjna, szkło kryształowe,
wys. 42, 1991.
 
Powiększ Powiększ Powiększ
Tasios Kiriazopoulos -
Forma dekoracyjna, szkło kryształowe,
wys. 44, 1991.

 
Ryszard Więckowski -
Formy dekoracyjne,
szkło sodowe,
wys. 46, 59, 1981.

 
Maria Dombrowska-Robaszewska -
Kwiaty
,
szkło ołowiowe,
wys. 53, 1992.
 
Powiększ Powiększ Powiększ

Jerzy Becela - Łza, szkło kryształowe, wys. 43,
...A czas płynie
,
szkło kryształowe,
wys. 46, 1995.
 

Janusz Kazanecki -
Ikar, szkło kryształowe, wys. 13,
Karafka, szkło ołowiowe, wys. 35, 1996.
Jan Sylwester Drost - Wazoniki,
szkło sodowe,
wys. 11, 16,5, 1982.

 
Powiększ Powiększ Powiększ
Halina Engiel-Samorek - Forma dekoracyjna, szkło sodowe,
wys. 43, 1989.
 
Grzegorz Łoś -
Lampy,
szkło kryształowe,
wys. 54,5, 70, 1996.
 
Zbigniew Horbowy - Kielichy,
szkło sodowe,
wys. 25, 26, 27, 1986.
 
Powiększ Powiększ Powiększ
Andriej Bokotiej -
Forma dekoracyjna,
szkło kryształowe, wys. 32, 1995.
Andrzej Kucharski -
W kręgu mistycyzmu,
szkło kryształowe, wys. 34,5, 1994.
Wojciech Peszko -
Forma dekoracyjna,
szkło kryształowe, wys. 41, 1994.
W publikacji wykorzystano, za zgodą dyrektora Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ" p. Alicji Młodeckiej, teksty i zdjęcia
z katalogu "Szkło Artystyczne".  BWA Wałbrzych 1999.
| HomeWielcy malarze | Linki | Książka gości |
Copyright © 2004, Kazimierz M. Janeczko