Powrót do strony głównej.

Tadeusz Żurawek - poeta.


 
WIERSZE
Tadeusz Żurawek - poeta. 

CREDO
poza tobą
obce głosy
niebo w liściu
zawarte wiatrem porusza
kropla przenika kamień
jedyna poezja jaką
znasz i chcesz pamiętać

Tadeusz Żurawek poeta wywodzący się ze środowisk związanych z kontrkulturowym ruchem posthipisowskim. W młodości aktywnie uczestniczył w amatorskim ruchu teatralnym. Związany był z: "Minimum Moralne" z Dzierżoniowa, grupą teatralną "Biedni" z Bielawy oraz z  Teatrem Robotniczym Scena B z Bielawy. Jest współautorem kilkunastu happeningów i zdarzeń teatralno-plastycznych.Tomik wierszy Tadeusza Żurawka. Wraz z Teatrem Robotniczym Scena B w roku 1984, zdobył II nagrodę na konkursie Poezji Współczesnej w Rzeszowie, w kategorii teatrów poezji. Debiutował w roku 1990 tomikiem poetyckim "Iluminacje", a następnie wydał tomik "Wiersze". Jego wiersze były drukowane w chicagowskim miesięczniku "Dwa końce języka", cyklicznie w "Gazecie Pieszyckiej". Sporadycznie pisuje teksty ballad i bluesów, które ma w swym repertuarze kilka krajowych chórów. Decydujący wpływ na jego twórczość ma przyjaźń z emigracyjnym poetą Adamem Lizakowskim. Uważa go za największy autorytet w dziedzinie poezji.
Najbardziej ceni: Adama Lizakowskiego za niecodzienną codzienność poetyckich krajobrazów, Edwarda Stachurę za mistyczne życiopisanie, Zbigniewa Herberta za czystość myśli, Thomasa S. Eliota za wyrażenie niewyrażalnego i Basho za uchwycenie wieczności w każdej chwili. 
Adam Lizakowski: "a może należy tak jak Tadeusz; aby było na fajki, a reszta się nie liczy".

| Home | Wielcy malarze | Zabytki | Linki | Książka gości |
Copyright © 2001, KMJ-net, Kazimierz M. Janeczko.