DZIERŻONIÓW

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ 13.04.2022
Dramat, który rozegrał się na oczach całego świata w pamiętną sobotę tuż po godzinie 8:30 rano, pozostanie z nami na zawsze. Tego dnia delegacja najwyższych władz państwowych w tym Prezydenta RP oraz ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, generalicji, przedstawicieli parlamentu i ministerstw, ludzi kultury i innych osobistości zginęli w katastrofie samolotu Tu-154M. Maszyna lecąca z Warszawy na lotnisko w Smoleńsku rozbiła się zaledwie 500 metrów od pasa.
Od początku zdarzenie to traktowane było jako wypadek i nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Mgła, trudne warunki terenowe. Jednak szybko można było dostrzec, że pośpiech i zacieranie śladów zarówno ze strony Rosji, jak i niektórych polityków rządzącej Platformy Obywatelskiej zaczął budzić wątpliwości nie tylko oponentów tej formacji, ale też orędowników ówczesnej władzy, Donalda Tuska i jego otoczenia. (Źródło: https://tvrepublika.pl/)

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – prawie 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD na rozkaz sowieckich władz. Ustanowiony w 2007 roku uchwałą Sejmu RP Dzień Pamięci przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Burmistrz Dariusz Kucharski, wicestarosta Andrzej Bolisenga wraz z samorządowcami, delegacjami szkół, przedstawicielami partii oraz stowarzyszeń oddał hołd Ofiarom Zbrodni Katyńskiej podczas uroczystego Apelu Pamięci przed Pomnikiem Losów Ojczyzny na skwerze Solidarności w Dzierżoniowie.
 17 września 1939 r., po sowieckiej agresji na Polskę, w niewoli znalazło się około 250 tys. polskich jeńców, w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego. 5 marca 1940 roku na najwyższym szczeblu sowieckich władz zapadła decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. 3 kwietnia 1940 r., po trwających miesiąc przygotowaniach, rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później - obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygodni Polacy wywożeni byli z obozów do miejsc kaźni. Z Kozielska 4 404 osoby przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy, zaś 3 896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. Z kolei 6 287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie (obecnie Twer) i pochowano w miejscowości Miednoje.
Łącznie zamordowano 14 587 jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych na terenach okupowanych przez ZSRS. [...] https://www.gov.pl/web/kultura/dzien-pamieci-ofiar-zbrodni-katynskiej2

 Na nieludzką ziemię – sowieckie deportacje Polaków na Sybir
10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciły do kraju. Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. W czasie drugiej deportacji (13–14 kwietnia 1940) wysiedleniu podlegały rodziny wrogów ustroju: urzędników państwowych, wojskowych, policjantów, służby więziennej, nauczycieli, działaczy społecznych, kupców, przemysłowców i bankierów, oraz rodziny osób aresztowanych dotychczas przez NKWD i zatrzymanych przy nielegalnej próbie przekroczenia granicy niemiecko-radzieckiej.
„Oczyszczanie” Kresów"
Władze ZSRS traktowały wywózki nie tylko jako formę walki z wrogami politycznymi, ale także element eksterminacji polskich elit, a przede wszystkim możliwość wykorzystania tysięcy osób jako bezpłatnej siły roboczej. Katorżnicza praca w syberyjskiej tajdze przy sięgającym kilkadziesiąt stopni mrozie, głodzie i chorobach zabijała wielu zesłańców. Była to przemyślana i planowo przeprowadzana zbrodnia na polskim narodzie. [...] https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38700,Na-nieludzka-ziemie-sowieckie-deportacje-Polakow-na-Sybir.html

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
SMOLEŃSK PAMIĘTAMY 10 KWIETNIA 2022 DZIERŻONIÓW WARSZAWA Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Zesłani na Sybir. Deportacje Polaków na Syberię w latach 1940-1941.
SMOLEŃSK PAMIĘTAMY 10 KWIETNIA 2022 DZIERŻONIÓW WARSZAWA SMOLEŃSK PAMIĘTAMY 10 KWIETNIA 2022 DZIERŻONIÓW WARSZAWA SMOLEŃSK PAMIĘTAMY 10 KWIETNIA 2022 DZIERŻONIÓW WARSZAWA SMOLEŃSK PAMIĘTAMY 10 KWIETNIA 2022 DZIERŻONIÓW WARSZAWA SMOLEŃSK PAMIĘTAMY 10 KWIETNIA 2022 DZIERŻONIÓW WARSZAWA SMOLEŃSK PAMIĘTAMY 10 KWIETNIA 2022 DZIERŻONIÓW WARSZAWA
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022.
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 13.04.2022. Zesłani na Sybir. Deportacje Polaków na Syberię w latach 1940-1941. Zesłani na Sybir. Deportacje Polaków na Syberię w latach 1940-1941.
Zesłani na Sybir. Deportacje Polaków na Syberię w latach 1940-1941. Zesłani na Sybir. Deportacje Polaków na Syberię w latach 1940-1941. Zesłani na Sybir. Deportacje Polaków na Syberię w latach 1940-1941. Zesłani na Sybir. Deportacje Polaków na Syberię w latach 1940-1941. Zesłani na Sybir. Deportacje Polaków na Syberię w latach 1940-1941. Zesłani na Sybir. Deportacje Polaków na Syberię w latach 1940-1941.
Opracowaniet i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.