DZIERŻONIÓW - DOCENIENI PO LATACH
Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023.
ODZNACZENI KRZYŻEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI - 08.09.2023
 „Dla tych, którzy doznali krzywd, represji i cierpień” – Wrocław, 8 września 2023
Zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy wręczył dziś w Sali Kolumnowej im. Jerzego Woźniaka w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim Krzyże Wolności i Solidarności.

W 2023 roku Krzyżem Wolności i Solidarności, decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy, odznaczeni zostali dzierżoniowscy działacze opozycji wobec dyktatury komunistycznej:
- Stefan Grefling, członek Klubu „Gazety Polskiej” Dzierżoniów II, opozycjonista, działacz NSZZ „Solidarność”,
- Zdzisław Mikułko, opozycjonista, członek NSZZ „Solidarność” oraz Klubu Gazety Polskiej Dzierżoniów II,
- Marek Rospond, opozycjonista, działacz KOR, SKS i NSZZ „Solidarność”.

Stefan Grefling. Członek Klubu „Gazety Polskiej” Dzierżoniów II od 2012 roku. Jest również członkiem NSZZ „Solidarność” i Obywatelskiego Ruchu Patriotycznego Ziemi Dzierżoniowskiej. Do NSZZ „Solidarność” wstąpił zaraz po jego powstaniu w Zakładach Radiowych Diora w 1980 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał jego podziemnych strukturach zbierając składki, roznosząc ulotki, a także jeździł na zlecenie szefa podziemnej Solidarności A. Bartoszyńskiego do Wrocławia zarówno do RKS jak i Solidarności Walczącej po kasety z nagraniami Radia Solidarność i matryce gazetek. 5.03.1984 roku został zatrzymany przez SB razem z A. Bartoszyńskim i kilkoma osobami z Diory za „działalność na szkodę państwa w podziemnych strukturach Solidarności”. Potem, aż do 1989 roku brał udział w Duszpasterstwie Ludzi Pracy (pielgrzymki, spotkania, kolportaż niezależnych wydawnictw). Aktywnie uczestniczył także w reaktywowanej NSZZ „Solidarność” w 1989 roku i pracach Komitetu Obywatelskiego Ziemi Dzierżoniowskiej. Za działalność w Solidarności został odznaczony medalem „Niezłomni” przez dolnośląską NSZZ „Solidarność”. W Klubie „Gazety Polskiej” uczestnicy w organizacji Rajów Gwiaździstych na Wielką Sowę, jeździł na rocznice tragedii smoleńskiej do Warszawy i na uroczystości związane z rocznicami 11 listopada i 13 grudnia.

Zdzisław Mikułko. Opozycjonista, członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, współpracownik w ZR. Diora Teofila Frankowskiego pierwszego przewodniczącego MKK NSZZ „S” Ziemi Dzierżoniowskiej.. Aktywny uczestnik reaktywowanej NSZZ „Solidarność” w 1989 roku, bardzo zaangażowany w pracach Komitetu Obywatelskiego „S” Ziemi Dzierżoniowskiej.
Radny Rady Miejskiej I kadencji w latach 1990-94, wybrany w listy Komitetu Obywatelskiego. Później radny w kadencjach 1994-98 oraz 1998-2002.
Uczestnik pielgrzymek Ludzi Pracy do Wambierzyc oraz zjazdów Klubów „Gazety Polskiej”. Skarbnik Klubu „Gazety Polskiej” Dzierżoniów II. Członek honorowego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Dzierżoniowie w 2017 roku.
Społecznik działający w samorządzie mieszkańców i Spółdzielni Mieszkaniowej na rzecz mieszkańców osiedli. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Reaktywował Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
W Klubie „Gazety Polskiej” uczestniczy w organizacji Rajdów Gwiaździstych na Wielką Sowę, uczestnik wyjazdów rocznicowych tragedii smoleńskiej do Warszawy i uroczystości związanych z upamiętnianiem rocznic 11 listopada i 13 grudnia.

Marek Rospond. Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marek Rospond został zarejestrowany 06.12.1984 pod nr 8247 przez Wydział III WUSW w Wałbrzychu do SOR "Tramp" nr rej. 8247. Marek Rospond był rozpracowywany w ramach SOR jako b. działacz KOR, SKS i NSZZ "Solidarność", oraz kolporter wydawnictw podziemnych. Sprawę zakończono i materiały złożono 21.12.1984 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Wałbrzychu pod sygnaturą 1663/II, a kontrolę operacyjną M.
Został internowany 21.01.1982 decyzją nr 30 KWMO w Krakowie z 19.01.1982 na wniosek Wydziału III KWMO w Krakowie. Na początku lutego 1982 został przetransportowany do OO w Kamiennej Górze, a 06.04.1982 do OO w Głogowie. Zwolniony 13.05.1982 decyzją nr 115 KWMO w Krakowie z 29.04.1982.
Źródło https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/111538

– To wielki zaszczyt i radość otrzymać takie odznaczenie. Jest dla mnie najważniejsze odznaczenie. Mam co zostawić wnukom razem z przesłaniem - "Warto być Polakiem" - powiedział odznaczony Stefan Grefling
– Zbliżające się wybory zdecydują o przyszłości naszego kraju, czy będziemy suwerennym państwem w którym sami będziemy podejmować decyzje, czy państwem uzależnionym, wykonującym polecenia z Brukseli i Berlina - dodał.

Po części oficjalnej została złożona wiązanka kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą śp. Kornelowi Morawieckiemu przy Sali Sejmikowej.

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II RP.

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023.
Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023.
Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023. Odznaczeni Krzyżem Wolności i Solidarności - 08.09.2023.
Opracowanie Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.
Foto: Romuald Adamus, asystent wicewojewody.