DZIERŻONIÓW
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września
27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obu okupantom. 4 grudnia 1939 roku premier rządu RP na uchodźstwie gen. Władysław Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej. 14 lutego 1942 roku gen. Sikorski przekształcił ZWZ w Armię Krajową.
Najważniejszym celem AK było prowadzenie walki z Niemcami oraz przygotowywanie kadr i sformowanie jednostek wojskowych w celu wywołania powstania przeciw okupantowi. Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym. Drugiego takiego państwa nie było w całej Europie.

(Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/112829,Dzien-Polskiego-Panstwa-Podziemnego-27-wrzesnia.html)

Jak co roku, 27 września obchodzimy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego. Święto zostało ustanowione w celu upamiętnienia powołania do życia Służby Zwycięstwu Polski, co miało miejsce tego dnia 1939 roku. Była to pierwsza organizacja konspiracyjna, której celem było wyzwolenie całości terytorium Rzeczypospolitej spod wrogiej niemieckiej i sowieckiej okupacji.
Uuroczystości odbyły się przy obelisku Polskiego Państwa Podziemnego (rondo przy ul. Złotej i Piastowskiej). W programie:
- Odśpiewanie hymnu państwowego.
- Przemówienie okolicznościowe.
- Złożenie wiązanek i zniczy.
- Odegranie hymnu Polskiego Państwa Podziemnego („Naprzód do boju żołnierze”) i zakończenie uroczystości.

W uoczystości obok władz samorządowych, mieszkańców i kombatantów uczestniczyła liczna grupa młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. To wynik dobrej pracy nauczycieli, którzy potrafią przekazać pamięć o żołnierzach września walczących z dwoma najeźcami. To utrwalanie patriotyzmu, pamięci i neipodległościowej tradycji.
- Mój Tata już w grudniu 1939 roku wstąpił do ZWZ, kontynuował konspirację w AK a następnie w BCH. Obaj dziadkowie walczyli z Niemcami w kampanii wrześniowej a syn mojej prababci Władysław poległ w okolicach wsi Jabłoń walcząc z Sowietami - wspomina Kazimierz uczestnik uroczystości.

Jarosław Kresa - wicewojewoda dolnośląski
84 lata temu, w obleganej przez Niemców Warszawie, na podstawie upoważnienia wydanego przez marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, powołana została Służba Zwycięstwu Polski, będąca podstawą powstającego Polskiego Państwa Podziemnego. W listopadzie 1939 roku w miejsce SZP powołano Związek Walki Zbrojnej, późniejszą Armię Krajową.
Z okazji 84. rocznicy powstania Służby Zwycięstwu Polski wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa złożył kwiaty na grobie podpułkownika Waleriana Tewzadze, zastępcy dowódcy 7 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, a we wrześniu 1939 roku dowódcy północnego odcinka obrony Warszawy, po wojnie mieszkańca Dzierżoniowa.
Warto przypomnieć, że 22 września 2019 roku kwiaty na grobie bohaterskiego pułkownika złożył premier Mateusz Morawiecki.
https://www.facebook.com/search/top?q=jaros%C5%82aw%20kresa%20-%20wicewojewoda%20dolno%C5%9Bl%C4%85ski

WIECZNA CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023.
Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023. Dzień Polskiego Państwa Podziemnego – 27 września 2023.
Tekst i foto: Kazimierz M. Janeczko Klub GP Dz.II.
Relacja filmowa Krzysztof Bach https://www.youtube.com/watch?v=0yT635K4pwI