Warszawa
Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego
Wyróżnienie dla mieszkanki Dzierżoniowa - 05.10.2023.
Wyróżnienie dla mieszkanki Dzierżoniowa - 05.10.2023.
Dr Beata Hebzda-Sołogub, prezes Fundacji Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżoniowie, została nagrodzona za wybitne dokonania na polu dokumentowania regionu Dzierżoniowa, ochrony dziedzictwa oraz budowania wspólnotowych więzi w duchu porozumienia i współpracy międzykulturowej. Uroczystość wręczenia wyróżnień australijskiej Fundacji Polcul im. Jerzego Bonieckiego odbyła się w sobotę 14 października w Muzeum Powstania Warszawskiego podczas jesiennego spotkania laureatów.

 Fundacja Polcul powstała w 1980 roku w Australii z inicjatywy Jerzego Bonieckiego, przedsiębiorcy z Sydney, społecznika, działacza polonijnego i współpracownika paryskiej „Kultury”. Początkowo misją Fundacji było wspieranie osób, które pracowały na rzecz niezależnej kultury w Polsce i poszanowania praw człowieka. Po przełomie ustrojowym w naszym kraju głównym celem Polculu stało się wyróżnianie indywidualnych osób, które czynnie angażują się w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, a także swą postawą i działalnością wyrażają poszanowanie i tolerancję dla innych, poświęcają swój czas i energię dla wspólnego dobra oraz podejmują inicjatywy służące demokracji i budowaniu społeczności lokalnych. Od początku swego istnienia Fundacja stała ponad podziałami światopoglądowymi, ponad polityką partyjną i ideologią. Stanowi to do dzisiaj jej podstawowe kredo.

Niepodległa 2018.
„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości”.
Wyróżnienie dla mieszkanki Dzierżoniowa - 05.10.2023. Wyróżnienie dla mieszkanki Dzierżoniowa - 05.10.2023. Wyróżnienie dla mieszkanki Dzierżoniowa - 05.10.2023.
Tekst i foto: FFDMK w Dzierżoniowie.